Søk dekkstørrelse

/
R

 

5 ting du bør vite om vinterdekk

Hvilke dekk som passer for deg kommer an på hva slags vei du kjører mest på. Vi håper vinteren på veien blir litt lettere med disse rådene.Føret blir mer og mer utfordrende desto lenger inn i vinterhalvåret vi beveger oss. Mange steder i landet er forholdene også vanskelige til langt utpå våren. Det er viktig å sørge for at bilen er et trygt fremkomstmiddel, spesielt når mørket senker seg samtidig som kuldegradene stiger.
 
Vinterdekk kan enten være piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Hvilken type du bør velge avhenger av hva du er mest komfortabel med, samt på hva slags vei du oftest kjører om vinteren. Som en generell regel er piggdekk godt egnet på veier med is eller hardpakket snø. Piggfrie vinterdekk passer bedre på føre med slaps og løs snø, eller bare og tørre veier.
 
Her er det viktigste du må vite om vinterdekk.
 

1. Vinterdekk er ikke påbudt, men du plikter å ha forsvarlige dekk til ditt føre

Det finnes ingen regler som sier at du er helt nødt til å ha vinterdekk på bilen din. Likevel står det i forskriften om bruk av kjøretøy at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende».
 
Det er også slik at kjøretøy med en tiltatt totalvekt på over 3.500 kilo er pliktig å medbringe kjetting i vinterdekkperioden. Det er ingen frist knyttet til bruken av piggfrie dekk, men ulike perioder i landet gjelder for når en skal ta av piggdekk, samt ikke bruke kjetting. Likevel er det slik at dersom kjøreforholdene fremdeles er utfordrende utenfor disse periodene, kan du absolutt bruke begge deler.
 
Kjører du mye i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, er det også viktig å huske på at alle som kjører med piggdekk må betale gebyr innenfor kommunegrensene.
 
Det handler i stor grad om å vurdere forholdene best mulig. Velg dekktypen du føler er tryggest, og er du usikker – be profesjonelle om å vurdere situasjonen din, og komme med gode råd.
 

2. Alle fire hjul må byttes

Noen kan velge kun å bytte to hjul (for- eller bakhjulene) når vinterføret er på plass, kanskje for å spare penger eller tid. Men er det egentlig nok med to vinterdekk? Svaret er selvfølgelig nei – det holder ikke. Monteres det kun vinterdekk på de fremre drivhjulene kan riktignok veigrepet ved igangkjøring føles kontrollert og bra, men i svinger og ved bremsing vil dette ikke være tilfelle.
 
Har du kun vinterdekk på bilens bakre hjul vil bremsing virke litt mer kontrollert enn dersom de kun er på framhjulene, men igangkjøring vil bli veldig vanskelig da bilen kommer til å slite med veigrepet. Skal det byttes til vinterdekk må du derfor bytte alle fire hjul.


3. Krav til dekkene

I Norge har vi lange lister med krav til dekkene på bilene våre. For visse kjøretøy eller områder må en sette seg godt inn i kravene, men vi kan si at biler som veier under 3.500 kilo kan følge noen av hovedreglene under for dekk. 
 
Veigrepet skal sikres etter hvilket føre du kjører på. I følge NAF er kravet på vinterdekk en mønsterdybde på minimum 3 mm, men de anbefaler selv en minimumsdybde på 4 mm dersom bilen veier under 3.500 kilo.
 
Det er heller ikke pålagt at vinterdekkene dine skal være rene, men husk at dersom det har satt seg mye møkk rundt og på dekkene, kan mønsterdybden bli påvirket. Blir det for tett med skitt, vil veigrepet forverres deretter.
 
Riktige dekk på bilen kan være helt avgjørende i en farlig situasjon – og i visse tilfeller skille mellom liv og død. Svært få bilister tester kjøreforholdene før de farter av sted, og dermed vet de sjeldent hvor godt veigrep dekkene har på dagens føre. Det er enkelt å teste dette. Kjør ut på en stille vei, en tom parkeringsplass, eller bli stående i egen oppkjørsel dersom du har en som er av god størrelse ute. Tråkk forsiktig på bremsen for å kjenne om dekkene griper. Øk trykket gradvis – helt til du kjenner om det slipper. Dette kan gi en indikasjon på hvor godt grep dekkene dine har. 
 

4. Når må du kjøpe nye vinterdekk?

Jo eldre dekk du har – desto dårligere er de som regel. Alderdom påfører dekk både slitasje, gjør gummien hardere og gir dårligere veigrep. Gode dekk er avgjørende for sikkerheten, både når det gjelder deg og dine passasjerer. Dersom dekkene dine ikke møter de kravene som gjelder for slitasje og mønsterdybde, eller har tilstrekkelig med veigrep – risikerer du faktisk at forsikringen ikke dekker skader hvis det skulle oppstå et uhell.
 
Det finnes ingen fasit for hvor fort dekk blir slitte. Dette kommer an på hvor mye du kjører, hvor tungt kjøretøyet er og hvilke forhold du kjører på. Hvordan du kjører kan også påvirke hvor fort dekkene blir slitte – er det mye fart og harde stopp kan dekkene selvsagt få raskere slitasje enn dersom du kjører sakte, og ikke trenger å bremse brått.
 
Er du usikker på hvor gamle dekkene dine er? Sjekk DOT-koden. Den finner du i en oval ramme på en eller begge sider av dekket. Koden er firesifret – de første to tallene viser måneden dekkene er produsert, de to siste året. DOT-kode 1218 betyr med andre ord at dekkene er produsert i desember 2018. Det viktigste å huske på er at dersom du er i tvil om hvorvidt dekkene holder mål, da bør de byttes.  
 

5. Viktig med etterarbeidet

Selv om sommerdekkene har blitt tatt av og vinterdekkene på, er ikke jobben helt over enda. Boltene eller mutterne bør nemlig alltid etterstrammes. Kort tid etter at dekkene er skiftet bør etterstrammingen skje. Det er faktisk slik at de første 20-30 kilometerne etter dekkskiftet er de mest risikable når det kommer til hvorvidt boltene løsner eller ei. Faller et hjul av i stor fart, kan du risikere å miste kontroll over kjøretøyet. Løse bolter kan også skape farlige situasjoner for andre bilister.
 
Det er viktig at boltene eller mutterne etterstrammes og at man får til dette korrekt. Blir noe gjort feil kan bolter løsne eller knekke, og mutterne kan også løsne. Husk at felgen må skrus på rett slik at du får strammet bolter eller muttere helt riktig. Er boltene gamle og rustne bør de byttes. Rett etter dekkskifte og tilstramming av bolter, bør du være oppmerksom på ulyd fra hjulene. Kjenn etter unormal risting når du kjører eller om bilen responderer dårlig når du svinger rattet.
 
Det kan være stressende å sørge for at vinterdekkene holder mål, sitter rett og er av god kvalitet. Ta kontakt med din Super Dekk Service forhandler for en gratis dekksjekk og fagmessig veiledning. Din og andres sikkerhet på veien er noe av det viktigste i vinterhalvåret.