Søk dekkstørrelse

/
R

 

Vinterdekk til lastebil

På sommerføre kan du ha sommerdekk på lastebilen, men dersom det kan ventes snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av når det er på året. Her får du reglene som gjelder og tips til hvordan du kan sikre deg riktige dekk til ditt kjøretøy.

Som lastebilsjåfør er du til enhver tid ansvarlig for at kjøretøyet er riktig skodd for gjeldende føre. 

Og når du sitter bak rattet på en lastebil som veier et titalls tonn og kjører på krevende vinterføre, er det å ha riktige dekk avgjørende for sikkerheten din og de andre bilistene på veien. 

For lastebiler og andre tunge kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg er det påbudt med vinterdekk i en bestemt periode. 

For å gjøre veiene tryggere ble det fra 2020 innført strengere regler til hvilke type dekk som kan benyttes. Kravene til dekkene sier blant annet noe om den spesielle gummiblandingen som sikrer et ekstra godt veigrep.

Bruk dekk med rett gummiblanding

Slitte dekk gir dårligere veigrep som igjen øker risikoen for vannplaning og økt bremselengde. Tyngre kjøretøy som lastebiler har større risiko for å havne i alvorlige ulykker, som blant annet kan skyldes at økt vekt øker bremselengden.
 
Gummiblandingen i dekkene har også mye å si for egenskapene, og enkelt forklart har vinterdekk en mykere gummiblanding enn sommerdekk. Dessuten har dekk beregnet for bruk lenger sør i europa generelt hardere gummiblanding, som kan bli alt for hard i møte med norske vinterveier. Å bruke dekk utviklet for våre røffe, nordiske forhold er derfor ekstremt viktig. 

Mønsterdybde på lastebilens vinterdekk

Mellom 1.november og første søndag etter 2.påskedag er det krav til 5 millimeter mønsterdybde på dekk til lastebil eller andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg. Det gjelder også tilhengere. For våre nordligste fylker Nordland, Troms og Finnmark, gjelder kravet om 5 millimeter mellom 16.oktober og 30.april. Utenom disse periodene er krav for minste mønsterdybde på dekkene 1,6 millimeter. NAF anbefaler likevel minimum 3 fordi disse millimeterne kan ha mye å si for veigrepet og bremselengden.

Krav til lastebilens vinterdekk

For kjøretøy som lastebiler over 3500 kg er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Største tillatt totalvekt på vogntog er nå på 60 tonn. Vinterdekkene skal være av typen «3 peak mountain snowflake» (3PMSF) på drivaksler og fremre styreaksler, og det merkes med et alpesymbol. På øvrige aksler kan man benytte dekk av typen «Mud and snow». Dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep må lastebilen ha vinterdekk, kjetting eller lignende også utenom disse tidsperiodene.
 
Piggdekk til lastebilen er kun tillatt i samme periode som det er påbudt at dekkene har minst 5 mm mønsterdybde, med mindre kjøreforholdene tilsier bruk av piggdekk. Hvis du setter piggdekk på lastebilen, må de være på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering holder det å sette piggdekk på ett av hjulene.

Er det ulike regler for lett og tung lastebil?

I Norge er det vanlig å skille mellom lett og tung lastebil. Lette lastebiler har tillatt totalvekt mellom 3500 og 7500kg og tunge lastebiler har tillatt totalvekt over 7500kg. Kravene for mønsterdybde og vinterdekk er likevel det samme for alle tunge kjøretøy, altså de med tillatt totalvekt over 3500 kg.
Unntaket er bobil, der kravet om mønsterdybde kun er 3 mm i perioden man for andre tunge kjøretøy krever 5 mm. Det er viktig å merke seg at dette kun gjelder for bobiler med tillatt totalvekt over 3500 kg, men ikke over 7500 kg. Resten av året kan bobiler ha 1,6 mm mønsterdybde.

Kjettinger på lastebil og andre tunge kjøretøy

I perioden med krav om 5 mm mønsterdybde skal du som lastebilsjåfør ha med kjetting uavhengig av vær og føre. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De må være laget av metall eller stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen.
 
Ifølge Vegvesenet er reglene at lastebil med tillatt totalvekt over 3500 kg må ha med minst tre kjettinger, en tilpasset forhjul og to til drivhjul.
 
Vogntog må ha med minst sju kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen. En kjetting tilpasset forhjulet, fire til drivhjulene og to til tilhengerens hjul.
Har kjøretøyet i et vogntog enkle hjul på drivakselen, eller bruker dobbeltkjetting, skal du ha med minimum fem kjettinger. Dobbelkjetting vil si at den dekker begge hjulene i en tvillingmontering. Du skal da ha med en kjetting tilpasset forhjulet, to til drivhjulet og to tilpasset tilhengerens hjul.
 
For kjøretøy som er utstyrt med automatisk opererte kjettingslynger for drivhjulene, erstatter dette to kjettinger i de tilfellene det er tvillinghjul på drivakselen.

Populære lastebildekk

Super Dekk Service har Norges bredeste utvalg av dekk og felger til lastebil i forskjellige prisklasser, det samme gjelder dekk og felg til varebil, personbil, last, industri og landbrukskjøretøy.
 
Lastebildekkene vi selger mest av er Hankook og Toyo, dette er premium kvalitetsdekk skapt for nordiske vinterforhold. Men det finnes gode alternativer i et billigere segment. Dekk fra Nordexx, DoubleCoin, Goodride og Aeolus er billige lastebildekk i høy kvalitet.
 
Er du i tvil om hva du trenger til din lastebil, eller ønsker dekkskifte på lastebilen, stikk innom din nærmeste Super Dekk Service-forhandler. Ikke alle våre forhandlere har dekk til lastebil, men hvilke som fører lastebildekk finner du under “tjenester” i forhandleroversikten.
 
Vi bryr oss om sikkerheten din og vil strekke oss langt for å hjelpe deg med å få din lastebil riktig skodd for all slags føre. Velkommen innom!