Søk dekkstørrelse

/
R

 

Personvernerklæring

1. OM SUPER DEKK SERVICE OG SUPERDEKK.NO

Super Dekk Service er et skandinavisk kjedekonsept, med avdelinger i Danmark, Sverige og Norge. Vår norske virksomhet har ca 170 medlemsbedrifter, som alle er frittstående dekk-forhandlere. Nett­stedet superdekk.no tilbyr felles bestillings­løsning for dekk, bestilling av servicearbeider m.v. fra våre norske forhandlere. Nettstedet eies og drives av NDI Norge AS.
 
Ved bestilling av varer/tjenester i nettbutikken på superdekk.no formidles din bestilling til den forhandler du velger som din butikk, vi hjelper deg med å presentere din nærmeste forhandler basert på postnummer eller geo-lokalisering. Kjøpsavtale og betalingsmåte avtales deretter direkte med forhandleren, utenfor vår nettløsning. NDI Norge AS og Super Dekk Service er således ikke part i kjøpsavtalen eller involvert i den senere eventuelle korrespondansen mellom deg som kunde og lokal forhandler.

Denne personvernerklæring beskriver innsamling og behandling av person­opplysninger på nettstedet superdekk.no.

Bruk av bestillingsløsningen på superdekk.no er frivillig. Alle varer og tjenester som er presentert på www.superdekk.no kan alternativt bestilles ved å kontakte forhandler direkte. En oversikt over våre forhandlere følger her.
 

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

NDI Norge AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for nettstedet superdekk.no og ansvarlig for nettstedets håndtering av person­opplysninger.

Behandlingsansvarliges kontaktinfo:
NDI Norge AS
Toveien 50
1540 Vestby
Org.nr. 948 583 232
E-post: post@ndi-no.com
Tlf +47 69 83 34 10

Vi har ikke personvernombud, og er heller ikke forpliktet til å ha det. Vi har derimot en person som er ansvarlig for spørsmål om vår bruk av personopplysninger. Vedkommende kan kontaktes på personvernansvarlig@ndi-no.com.
 
Siden våre forhandlere er frittstående, er den enkelte forhandler behandlingsansvarlig for kontakten direkte med deg ved inngåelse og oppfølging av din avtale med forhandler. 

3. VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

NDI Norge AS behandler de personopplysninger du oppgir når du registrerer bestilling i vår nettbutikk på www.superdekk.no. Vi registrerer kun de opplysninger du frivillig gir fra deg:
-Navn
-Adresse
-E-post
-Telefon
-Skiltnummer
 
I tillegg registreres og behandles informasjon om ditt kundeforhold til Super Dekk Service, dvs. hvilke varer og tjenester du har bestilt fra våre medlemsbedrifter gjennom vår nett­butikk.
 
Vi lagrer ingen betalingsinformasjon. Dersom du kjøper varer eller tjenester fra en av våre forhandlere, plikter imidlertid forhandleren å lagre dette i henhold til bokføringslovgivningen.
 
Se også punkt 6 og 7 om informasjonskapsler.

3.2 Deling av personopplysningene

a. Valgt forhandler
Din kontaktinfo og bestilling («handlekurv») videreformidles til den forhandler i vårt forhandler­nettverk som du har valgt som din butikk. Opplysning om din lokasjon kan i denne sammenheng være viktig. En oversikt over våre forhandlere følger her.

b. Internt i vårt konsern
NDI Group A/S (vårt danske morselskap), NDI Sweden AB (vårt svenske søsterselskap) og NDI Norge AS opererer i stor grad som en enhet, og har bl.a. felles ledelse og administrasjon. Dette innebærer at representanter fra nevnte konsernselskap i noen tilfeller vil ha tilgang til data fra vårt nettsted, f.eks. i forbindelse med support, levering av data til vår nettløsning eller bistand til markedsføringskampanjer.

3.3 Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Etter at din ordre er registrert i vår nettbutikk og videreformidlet til valgt forhandler, lagres ordren i 12 måneder på vår server hos Glesys i Falkenberg, Sverige. Formålet med dette er å gi den aktuelle forhandler mulighet til å innhente/sjekke opprinnelig ordre i ettertid, f.eks. for det tilfellet at forhandlers dokumentasjon om bestillingen skulle være kommet bort.
 
Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge NDI Norge AS har saklig behov for dette, og ikke lengre enn det som følger av gjeldende lovgivning. Opplysningene oppbevares i henhold til gjeldende personvernlovgivning og vi har til enhver tid tiltak for å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
 
Ved utløpt lagringsperiode på 12 måneder, slettes ordren og dine  personopplysninger automatisk fra vår server.

4. VÅRE BEHANDLINGSGRUNNLAG

Ved å registrere dine opplysninger i vår nettbutikk (i stedet for å bestille direkte fra forhandler), anses du å ha samtykket til:

a. at NDI Norge AS registrerer og lagrer opplysningene jf. punkt 3.1. Vårt behandlingsgrunnlag er her ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a). Samtykket kan når som helst kalles tilbake

b. at vi deler din bestilling og din kontaktinfo med den valgte forhandler i vårt forhandlernettverk for videre fullføring av kjøpet, jf. punkt 3.2 a). Våre behandlingsgrunnlag er i den forbindelse følgende:

 • artikkel 6 (1) bokstav a): Samtykke
 • artikkel 6 (1) bokstav b): Behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.
 • artikkel 6 (1) bokstav f): De berettigete interesse som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter for friheter går foran.

Vårt behandlingsgrunnlag for den deling som kan skje internt i vårt skandinaviske konsern er GDPR artikkel 6(1) bokstav f) «De berettigete interesse som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter for friheter går foran». Det vises til punkt 3.2 b) over.
 
GDPR artikkel 6(1) bokstav f) er også vårt behandlingsgrunnlag for å lagre din ordre etter at den er videreformidlet forhandler. Det vises til punkt 3.3 over.

5. NETTSTATISTIKK

Vi samler inn opplysninger om besøkende på superdekk.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

6. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din data­maskin når du laster ned en nettside. Filene inneholder for eksempel informasjon om innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene. Noen informasjonskapsler er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Informasjons­kapsler kan også brukes til statistikk, analyse- eller markeds­føringsformål.
På nettstedet superdekk.no brukes i dag informasjonskapsler til følgende formål:
 • Når du besøker superdekk.no, installerer vi informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre og handle i vår nettbutikk.
 • Dersom du gir samtykke, kan vi også bruke informasjonskapsler til andre formål, slik som analyse og markedsføring.
For alle informasjonskapsler som innsamler personopplysninger uten å være nødvendige, bygger vår bruk på innhentet samtykke. Der vi bruker informasjonskapsler basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake:    
Dersom du tidligere har godtatt eller reservert deg mot enkelte cookies på våre nettsider, kan du endre disse innstillingene ved å klikke på "Informasjonskapsler" nederst på sidene.
Du kan også blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no.
Se oversikt over nødvendige og valgfrie informasjonskapsler i punkt 7, nedenfor. 

7. MER INFORMASJON OM HVER ENKELT COOKIE

De informasjonskapsler vi benytter, gjennomgås her:

Facebook Pixel
På nettsiden vår, bruker vi Facebook Pixel. Dette er informasjonskapsler som gjør at Facebook får informasjon om ditt besøk på superdekk.no. Ut fra denne informasjonen tilpasses annonsene som vises til deg på Facebook samt på innholdsnettverk til Facebook på internett. Formålet med dette er å vise annonser som er relevante for deg og din tidligere søkehistorikk. Slik kan Facebook også nedprioritere annonser som ikke er relevant eller interessante for deg, og gjøre din totale brukeropplevelse på Facebook bedre.
 
Du kan reservere deg mot målrettete Facebook-annonser her: Retningslinjer for informasjonskapsler (facebook.com).

NDI Norge AS lagrer også informasjon om hvilke søkeord du benytter i søkeverktøyet på superdekk.no. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. 

8. VÅRE DATABEHANDLERE

Vi bruker følgende databehandlere:
 
NDI Group A/S (vårt danske morselskap) og NDI Sweden AB (vårt svenske søsterselskap) fungerer som databehandler i den grad disse er involvert i behandling av vårt nettsted. Vi leier i tillegg serverkapasitet på NDI Sweden AB sin server.
 
Olausson Group AB leverer utvikling og vedlikehold av vårt nettsted. Nettstedet er knyttet opp mot egne servere, som driftes i nettskyen.

Glesys AB er leverandør av vår nettskyløsning, iht. avtale mellom Glesys AB og NDI Sweden AB.
 
Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere og forholdet til disse er regulert i databehandleravtaler.

9. DINE RETTIGHETER

I henhold til GDPR har du følgende rettigheter:
 • Innsyn, retting og sletting av personopplysninger (GDPR Artikkel 15-18) Du kan når som helst kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg iht. artikkel 15. Du kan også kreve retting av opplysningene, dersom disse skulle være feil eller kreve at vi sletter disse. Videre kan du kreve at vi begrenser behandlingen. Det vises til artikkel 16, 17 og 18.
 • Trekke tilbake samtykke Dersom du ikke lenger samtykker til at vi skal lagre dine personopplysninger, kan du når som helst tilbakekalle samtykke til dette.
 • Rett til å motta dine opplysninger i maskinlesbart, strukturert format (Artikkel 20) NDI Norge AS må, på din forespørsel, kunne utlevere dine personopplysninger til deg i et strukturert og maskinlesbart format, hvis behandlingen skjer automatisk og er basert på samtykke eller utøvelse av kontrakt.
 • Rett til å protestere (Artikkel 21) Hvis NDI Norge AS behandler dine personopplysninger for å forfølge en legitim interesse, f.eks. for direkte markedsføring, har du rett til å gjøre en innsigelse mot denne behandling av dine personopplysninger.
 • Rett til ikke å bli underlagt automatiske avgjørelser, inkludert profilering (Artikkel 22)
  Pr. i dag behandler vi ikke personopplysninger slik at de blir underlagt automatiske avgjørelser, inkludert profilering. Dersom dette skulle bli aktuelt senere, har du rett til å be om ikke å være gjenstand for slik behandling.
 • Klagerett Du har rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger som NDI Norge AS foretar. Klage fremsettes til Datatilsynet på Vi håper imidlertid at du kontakter oss før du sender inn en klage, slik at vi forhåpentligvis kan løse problemet sammen.