Søk dekkstørrelse

/
R

 

Personvernerklæring

Super Dekk Service personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Super Dekk Service samler inn og bruker personopplysninger. NDI Group A/S, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. NDI Group A/S eier og driver Super Dekk Service kjede konseptet i Norge. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på Superdekk.no

Daglig leder har ansvaret for NDI Group A/S sine behandlinger av personopplysninger på superdekk.no med tilhørende undersider. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev.  Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
NDI Group A/S og Olasson Group AB er databehandler og leverandør av utvikling, vedlikehold av superdekk.no med undersider. Nettløsningen driftes av Glesys.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i nettskyen. Det er kun NDI Group A/S som har tilgang til opplysningene som samles inn. Innsamling og lagring av data er regulert i egen databehandleravtale.

Nettstatistikk

NDI Group A/S samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på superdekk.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på superdekk.no:
NDI Group A/S bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Google Analytics bruker cookies. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av superdekk.no blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom lovgivningen skulle kreve dette, eller i tilfeller der tredjeparter håndterer informasjon på vegne av Google.
Vi bruker Facebook Pixles som registreres når du besøker superdekk.no for å kunne annonsere til deg i Facebook sitt nettverk. Flere nettsteder bruker slike cookies i dag slik at Facebook skal kunne vise deg annonser som er relevante for deg og din tidligere søkehistorikk. Slik kan Facebook også nedprioritere annonser som ikke er relevant eller interessante for deg, og gjøre din totale brukeropplevelse på Facebook bedre.
NDI Group A/S lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter i søkeverktøyet på superdekk.no. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i Google Analytics.

NDI Group A/S har informasjonskapsler fra Adform og Delta Projects. Disse brukes for å holde rede på hvilke annonser som vises, telle antall visninger, klikk osv. Dette gjøres på anonym basis, og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. NDI Group A/S har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av NDI Group A/S sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger NDI Group A/S ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.