Søk dekkstørrelse

/
R

 

Den skjulte miljøfaren ved bruk av feil dekk: Mikroplastforurensning og sikkerhetsrisiko på veiene

Å velge riktig dekk for sesongen er ikke bare viktig for din egen sikkerhet, men det spiller også en betydelig rolle i bevaringen av miljøet. Likevel er det mange som ikke er klar over den skjulte miljøfaren ved å bruke feil dekk.I denne artikkelen vil vi utforske konsekvensene av å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren og hvordan dette kan bidra til både mikroplastforurensning og økt risiko på veiene.

Mikroplastforurensning fra feil dekkvalg
Når vi bruker dekk som ikke er tilpasset årstiden, slites de ned raskere enn dekk laget for den spesifikke sesongen. Denne slitasjen frigjør mikroplastpartikler som forurenser miljøet og skader økosystemene. En studie publisert av European Tyre and Rubber Manufacturers' Association (ETRMA) estimerte at opptil 500 000 tonn mikroplast slippes ut i miljøet hvert år fra veislitasje i Europa alene. Bruken av feil dekk, som piggfrie vinterdekk om sommeren, bidrar til denne forurensningen.

 

Sikkerhetsrisiko på veiene
I tillegg til miljøaspektet, utgjør feil dekkvalg også en betydelig risiko for sikkerheten på veiene. Piggfrie vinterdekk er designet for snø og kulde, og deres egenskaper endres når de brukes utenfor sin tiltenkte sesong. Når de brukes om sommeren, mister dekkene sin effektivitet og øker risikoen for ulykker.

De gummiblandinger og mønsterdesign som brukes i piggfrie vinterdekk er ikke optimale for varme sommerforhold. Dette resulterer i redusert grep, lengre bremselengder og dårligere håndtering på tørre og varme veier. Dette øker ikke bare risikoen for føreren og passasjerene, men utgjør også en fare for andre trafikanter.

 

Hvordan kan vi bekjempe denne utfordringen?
For å redusere både mikroplastforurensning og sikkerhetsrisiko på veiene er det avgjørende å velge riktige dekk til riktig tid på året. Dette betyr å bruke piggfrie vinterdekk om vinteren og sommerdekk om sommeren. Ved å følge denne praksisen kan vi minimere miljøpåvirkningen og sikre tryggere kjøreforhold for alle.

Det er også viktig å være oppmerksom på dekkets tilstand og slitebanedybde, og å bytte ut dekkene når det er nødvendig. Dette vil bidra til å opprettholde optimal ytelse og sikkerhet på veiene.

I tillegg oppfordrer vi til forskning og utvikling av mer miljøvennlige dekkløsninger som reduserer både veislitasje og utslipp av mikroplast. Ved å jobbe sammen kan vi finne innovative løsninger som ivaretar både sikkerheten og miljøet.

 

Konklusjon
Bruken av feil dekk kan ha alvorlige konsekvenser både for miljøet og for sikkerheten. Det er viktig å være bevisst på hvilke dekk vi velger og å følge anbefalingene for sesongbasert dekkbruk. Ved å ta en aktiv rolle i å bekjempe denne utfordringen kan vi bidra til å bevare miljøet og skape tryggere kjøreforhold for alle.