Søk dekkstørrelse

/
R

 

Hva er TPMS?

Og hvorfor bør du vite hva det er?

TPMS står for Tire Pressure Monitoring System og er et overvåkningssystem for dekktrykk. Hensikten er økt trafikksikkerhet og redusert drivstofforbruk.
TPMS er lovpålagt standardutstyr i alle nye biler siden 2015. Overvåkningssystemets fremste oppgave er å bidra til økt sikkerhet ved at du får tidlig varsel om trykkfall i ett eller flere dekk. Alle som har foretatt et dekkbytte på en bil med TPMS har sett at systemet varsler om feil dekktrykk. Det vil alltid trenge å startes på nytt etter et skifte, for å tilpasses de nye dekkene.
 
Les også: Når må jeg bytte til sommerdekk?
 

Hvordan ser varselet for TPMS ut?

 
Har bilen din feil dekktrykk, vil en lampe lyse på dashbordet ditt. Varselet er et utropstegn rammet inn av det som kan sammenlignes med en hestesko, men som egentlig er bilde av et gjennomskåret dekk. Noen systemer gir detaljert informasjon om aktuelt trykk i de enkelte dekkene, mens andre bare gir generell varsling om trykkfall. Dette varierer fra bil til bil.
 
Les også: 5 ting du må huske på når du skifter fra vinterdekk til sommerdekk

Hva betyr feilmeldingen?

 
Skulle TPMS-lampen lyse under kjøring, vil årsaken være enten et visst trykkfall i ett eller flere dekk, eller i verste fall punktering. Det beste du kan gjøre er å kjøre innom nærmeste bensinstasjon for å sjekke lufttrykket.
 
Dersom du jevnlig må innom og fylle luft, er det sannsynlig at dekket må repareres eller skiftes. Din nærmeste Super Dekk-forhandler vil tilby deg rask, effektiv og fagkyndig hjelp.

Les også: Derfor bør du lagre dekkene på dekkhotell
 


 

Hva er fordelene med TPMS?

 
Selv om TPMS-systemer primært skal bidra til økt sikkerhet både for fører, passasjerer og øvrige bilister, har de også flere andre viktige fordeler. Riktig lufttrykk for dekkene er helt avgjørende. For høyt lufttrykk vil slite uforholdsmessig mye på dekkets midtre del, mens et for lavt lufttrykk vil gå utover dekkets ytterkanter. Dette fører til en ujevn mønsterdybde og vil på sikt være svært trafikkfarlig.
 
Feil lufttrykk vil også påvirke dekkøkonomien. Kjører du med 30 prosent for lavt trykk i dekkene, vil dekkenes levetid halveres. Samtidig øker både drivstofforbruk og CO2-utslipp, som kan føre til dekkskader som følge av unødvendig varmgang.