Søk dekkstørrelse

/
R

 

Jo flere pigger desto bedre dekk?

Mange er opptatt av antall pigger når vinterdekkene skal velges, men er det kun positive sider ved dekk som nå har rekordmange pigger?


Siden 2017 har Vegdirektoratet åpnet for en midlertidig dispensasjon for å øke maksmengden med pigger på dekk. Da det tidligere kun var tillat med 90 pigger til hjuldimensjon på opp til 13 tommer, 110 pigger til en hjuldimensjon mellom 14-15 tommer, og 130 pigger til en hjuldimensjon fra 16 tommer og opp – har reglene i dag blitt mindre rigide.
 
Ifølge Regjeringen skal man i dag beregne pigger etter det enkelte dekkets rulleomkrets. Det er tillatt inntil 50 pigger per meter i denne rulleomkretsen. Dette vil si at et dekk med to meter rulleomkrets kan ha maksimalt 100 pigger, mens et dekk med en rulleomkrets på 2,5 meter vil maksimalt kunne ha 125 pigger.
 
Det finnes mange grunner til at det norske folk har etterlyst tillatelse til flere pigger på dekkene, men er flere pigger nødvendigvis bedre? Vi har satt sammen en liste med fem positive sider ved flere pigger, og fem negative sider.

 

Fordeler med flere pigger

Det er helt klart mange som trakter etter piggdekk om vinteren, og det finnes absolutt gode grunner til dette.


1. Mer kontroll på glatta

Vinterdekk med pigger har gang på gang vist seg å være bedre enn piggfrie vinterdekk når det kommer til vinterføre, et kjøreforhold hvor hardpakket, glatt snø og speilblank is regjerer.  Dekk med pigger har ofte kortere bremseavstand enn dekk uten pigger – spesielt når underlaget er glatt. Det har også vist seg at dekk med flere pigger også har tydelige spor av striper i is, uten at sporene overlapper hverandre. Dette er tydelige tegn på at vinterdekk med flere pigger kan være tryggere enn vinterdekk med få pigger. 


2. Sikrere vinterveier

Piggdekk gagner ikke nødvendigvis bare deg selv. Det har nemlig vist seg at dekk med pigger kan skrape opp glatt underlag – og dermed gjøre veien blir sikrere for andre bilister, samtidig som du får et bedre veigrep. Det sier seg selv at jo flere pigger ditt dekk har – desto mer får du skrapet opp isen du kjører på. Dette kan være svært positivt i områder hvor glatta herjer.


3. Mindre slitasje på veiene

Selv om piggdekk stadig blir beskylt for å øke slitasjen på norske veier, har nyere modeller gjort store fremskritt når det kommer til veislitasje. Moderne teknologi har gjort det mulig å produsere lettere pigger til vinterdekk. I 1992 kunne pigger veie 1,8 gram, mens vi i dag ser pigger som veier så lite som 0,7 gram. Hardmetallkjernen har også fått en mindre aggressiv utforming enn tidligere. Dette fører til at anslagsenergien er lavere – som igjen skaper mindre støy og mindre veislitasje.


4. Ikke nødvendigvis mer svevestøv

Veimyndighetene har lenge diskutert hvorvidt flere pigger på piggdekk fører med seg mer svevestøv. Likevel viser nyere testing at sammenhengen med antall pigger og mengde svevestøv ikke er av betydning. Det er veislitasjen som påvirker mengden svevestøv – og nå som nyere piggdekk viser mindre veislitasje vil også svevestøvet bli mindre. Tester har faktisk vist at moderne dekktyper med flere pigger sliter mindre på veibanen enn eldre modeller med færre pigger.


5. Likere regler i hele Norden

Tidligere har andre land i Norden hatt mindre strenge regler enn Norge hva gjaldt piggdekk. Regjeringen så det etterhvert som viktig at også norske trafikanter fikk tilgang på nye piggdekk som ble utviklet på markedet – disse gjerne med flere pigger. Det ble derfor foreslått at reglene ble likestilt med de som utøves i Sverige og Finland. Dette er ikke bare positivt med tanke på tilgang til nyere dekkmodeller, det gjør det også enklere å ferdes i våre naboland med egen bil, og det blir enklere for trafikanter fra nabolandene å farte rundt på norske veier med godkjente dekk
 
Likevel er det også verdt å merke seg at ulike land har ulikt regelverk hva gjelder piggdekk. Noen land har forbud mot dekkene i lange perioder, og andre har faktisk totalforbud. Tyskland har eksempelvis dette, mens Sveits og Østerrike har forbud mot piggdekk på motorveier. Det er derfor viktig å alltid sette seg inn i regelverket til andre land man skal kjøre i, spesielt på vinteren hvor føret kan være mer utfordrende.

Ulemper med flere pigger

Selv om flere dekk med flere pigger kan fremstå rosenrødt ved første blikk, er det også noen ulemper det er viktig å huske på når det kommer til et økt antall pigger på vinterdekk.


1. Piggdekkgebyr

Piggdekkgebyrer ikke kun forbeholdt piggdekk med mange pigger, men denne ulempen er grei å regne med for piggdekk generelt. Her er det snakk om en dagsoblat på 35 kroner, en månedsoblat på 450 kroner eller en sesongoblat på 1400 kroner. Avgiften gjelder ikke for hele landet, men er verdt å merke seg for de som bor, eller skal kjøre gjennom Norges store byer. Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er underlagt piggdekkgebyr.


2. Kan øke uforsvarlig kjøring

En konstant risiko ved å forbedre framkomstmidler er at vi til slutt blir litt latere. Dersom vi føler oss i overkant trygge på at bilen eller dekkene klarer å holde seg på veien uten problemer, kan vi lett tre inn i en falsk trygghet, og ikke være like oppmerksomme. Med lovnader om at piggdekk sikrer deg og bilen på vanskelig vinterføre, er det lett å stole for mye på dekkene. Det er viktig at man aldri slutter å kjøre med varsomhet, til tross for bedre og sikrere biler og dekk – spesielt på krevende vinterføre.   


3. Kan føre til mer belastning for miljøet

Selv om de nyere dekkmodellene med flere pigger har vist at de ikke øker mengden svevestøv, og at de ikke skaper like mye slitasje på veiene som eldre modeller, kommer vi ikke unna at piggdekk er mer skadelig for vei og miljø enn piggfrie dekk. Dersom alle biler i Norge fikk vinterdekk med pigger ville nok ikke dette være særlig attraktivt for luftkvaliteten og veiene våre – ikke nødvendigvis fordi vi nå ser en realitet hvor flere pigger blir normen, men fordi piggdekk generelt skader veiene mer enn piggfrie vinterdekk.


4. Lett å gå i pigg-fella

Dersom kjøpere blir for opptatte av antall pigger på et dekk, kan man raskt se seg litt blind for dekkets helhet. Er du på kikk etter nye piggdekk til vinteren bør du alltid sjekke vognkortet for å finne ut hva som er best egnet din biltype. Det kan også være en god idé å ta en prat med dekkforhandlere som har ekspertise på faget. Dersom mengden pigger på et dekk blir hauset opp som overlegent og uten noen ulemper, blir man fort dratt med i en kjøpemani. Pass på at du tenker på mer enn bare pigger når du skal velge piggdekk til ditt kjøretøy!


5. Mindre kontroll på løst føre

Gjennom ulike tester har det fremkommet at piggfrie vinterdekk kan være et bedre valg på underlag som preges av slaps og løs snø. Piggfrie dekk har også mindre rullemotstand, noe som gjør dem mer behagelige å kjøre med – og dersom føret ikke har behov for pigger kan det være bedre å velge slike dekk. Også bremse-egenskaper på våt vei kan være bedre med piggfrie vinterdekk, sammenlignet med piggdekk.


Be om hjelp dersom du er usikker

Det finnes ikke et fasitsvar på hvilken dekktype som er best. Det er kun ved å veie ulike fordeler og ulemper opp mot hverandre, samt vurdere din kjørehverdag, at du kan finne det valget som passer deg best. Dersom du synes det er vanskelig å velge dine neste dekk, anbefaler vi at du kontakter din lokale Super Dekk Service forhandler, slik at du får svar på eventuelle spørsmål – og kan bli veiledet til det beste valget for deg og din bil.